EKP ONLINE
5 March , 2024 04:11 am

 1. Malengo ya Kozi ya EKP
  Lengo kuu la kozi ya EKP ni kuwawezesha watu kuujua Uislamu kwa usahihi wake na kuwa tayari kuishi kiislamu katika kukiendea kila kipengele cha maisha yao ya kila siku ya kibinafsi na kijamii.
 2. Pamoja na lengo hili kuu, malengo makhsusi ya kozi ya EKP ni :
  1. Kuwaandaa waislamu kulingania na kuhuisha Uislamu katika jamii.
  2. Kuwawezesha wanafunzi wa kidato cha nne na wale wa Cheti na Diploma ya Ualimu kujiandaa vyema kwa mitihani ya taifa ya Elimu ya Dini ya Kiislamu (EDK) .
  3. Kuwaandaa na kuwawezesha waalimu waislamu katika shule za msingi na sekondari kufundisha somo la EDK katika shule zao.
 3. Mpangilio wa Kozi ya EKP ‘online’
  Kozi ya EKP ‘online’ itatolewa kutokana na juzuu saba (7) za EKP ambazo masomo yake yamegawanywa katika fani nne zifuatazo.
  1. Tawhiid
  2. Fiqh
  3. Tarekh
  4. Da’awah
 4. Mahusiano ya hizi fani nne na juzuu saba (7) za EKP zimeainishwa katika jedwali lifuatalo:
  NA FANI JUZUU GHARAMA
  1 Tawhiid 1 @ 2000/=
  2 Fiqh 2,3 na 4 @ 2000/=
  3 Tarekh 5 na 6 @ 2000/=
  4 Da’awah 7 @ 2000/=
 5. Kozi itaendeshwa kwa kufuata mtiririko wa juzuu kuanzia ya kwanza hadi ya saba. Kila juzuu itagawanywa katika masomo yenye mada mbalimbali
Kwa Msaada Zaidi Piga namba za simu zifuatazo
 1. MWALIMU MRATIBU: +255 719 796 086
 2. MTAALAMU WA ICT: +255 767 425 837